Wat was de vraag?

Een ondernemingsraad van een ziekenhuis wilde een workshop over: Hoe kunnen we zorgen dat de minder dominanten meer plaats gaan innemen in het team?

Wat was ons antwoord.

We zijn begonnen met een intensieve hernieuwde kennismaking met elkaar, waarbij ook af en toe een traantje viel. Daarna deden we een spel in de ruimte waarbij je in een klap alles over elkaars karakter, ambities en zelfbeeld zag, wat inzicht gaf in de onderlinge verhoudingen. Na een discussie over: ‘Hoe willen wij hier met elkaar omgaan?’, sloten we af met een verfrissende complimentendouche.

Wat was het resultaat?

Voorzitster: Jee ja, er zijn wel vier aanknopingspunten waarmee ik met deze groep door kan gaan. Het resultaat is dat we meer begrip voor elkaar hebben en we op een respectvolle manier meer rekening met elkaar houden.

Dit blog is een onderdeel van een hele serie blogs samengebundeld in het gratis E-book: Wij verkopen lucht. Hoe humor organisaties lucht geeft bij grote en kleine problemen. Het hele boekje kan je hier downloaden.

error: Content is protected !!